این سایت به ارائه‌ی مجموعه‌ی وسیعی از طبقه‌بندی‌ها و فهرست‌های سرگرمی که اسباب‌بازی و بازی را در برمی‌گیرد ، می‌پردازد. کاربران این سایت کودکان در تمام گروه‌های سنی مختلف و از سراسر نقاط جهان می‌باشند. سرگرمی‌های موجود در این سایت عبارتند از: حیوانات اهلی ، موسیقی ، فیلم ، بازی‌ها ، فعالیت‌های کودکان و معرفی بیش از ۱۰۰ فروشگاه اسباب‌بازی.