این سایت ، مرکز اخبار BBC می‌باشد که به ارائه‌ی جدیدترین اخبار رسیده از سراسر نقاط جهان می‌پردازد و خلاصه‌ای از اخبار را نیز درج می‌نماید. هم‌چنین شامل بخش‌های سرگرمی از قبیل: فیلم ، موزیک ، رادیو ، تلویزیون و مبحث فرهنگی نیز می‌باشد.