این سایت به ارائه‌ی مطالب مهمی در زمینه‌ی نگهداری حیوانات اهلی می‌پردازد و به افراد می‌آموزد که با مراقبت و نگهداری این حیوانات می‌توان با آنها ارتباط برقرار نمود. در این سایت به سؤالات شما در زمینه‌ی حیوانات اهلی پاسخ داده می‌شود. هم‌چنین طالع‌بینی از روی حیوانات اهلی نیز در اینجا موجود می‌باشد.