با ورود به این سایت به جوک‌های متنوعی دسترسی می‌یابید و از خواندن آنها لذت خواهید برد. در این مجموعه با ثبت اسم خود در لیست آدرس‌های شبکه ، این امکان را خواهید یافت که از جوک‌های موجود در این سایت به صورت Email استفاده نمایید و این جوک‌ها به صورت روزانه برای شما ارسال گردند.