این سایت به ارائه‌ی حرکات موزون و هماهنگ آکروباتیک می‌پردازد. هم‌چنین کلوپ‌ها ، سایت‌ها ، بحث و گفتگو و نیز فیلم‌های ویدئویی از این حرکات آکروباتیک در ورزش ، رقص و ژیمناستیک را به معرض نمایش گذارده و اطلاعاتی در این زمینه در اختیار کاربران سایت قرار می‌دهد.