این سایت به نوعی طالع‌بینی از روی ستاره‌ها می‌پردازد. طراح آن لونا ودراستون است که بیش از ۲۰ سال به عنوان مشاور ، هنرمند و در زمینه‌ی علوم ستاره‌شناسی و طالع‌بینی از روی حرکت ستاره‌ها فعالیت دارد.