این سایت توسط خانم جاراویس طراحی گردیده است و به شما در مهیاسازی سرگرمی و مهمانی‌های کوچک برای فرزندان خود کمک خواهد می‌نماید. در این سایت اطلاعاتی از قبیل: بیش از ۱۰۰ موضوع مهمانی ، بازی و فعالیت‌های کودکان ، منابع اطلاعاتی و جشن تولد یک سالگی کودک به چشم می‌خورد.