این سـایت نیـز به ارائه‌ی جوک‌های متنوع می‌پردازد. هم‌چنین بازی‌ها و سرگرمی‌های دیگری نیز در این سایت موجود می‌باشد که وقایع تاریخی روی داده در هر روز را به کاربران ارائه می‌نماید.