این سایت به ارائه‌ی اطلاعات طالع‌بینی از جمله طالع‌بینی تاروت ،ستاره‌شناسی و طالع‌بینی از روی تاریخ تولد می‌پردازد و خصوصیات همسر یا جفت شما را که از نظر روحی با شما تناسب دارد ، می‌یابد. هم‌چنین به آموزش این علوم پرداخته و آنها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.