این سایت متعلق به موزه‌ای در اسرائیل(فلسطین اشغالی) است که در سال ۱۹۶۵ تأسیس گردیده است و در زمان کوتاهی به جمع‌آوری اشیاء باستانی ماقبل تاریخ تا هنرهای معاصر و هم‌چنین برگزاری نمایشگاه‌های موقت به شهرت جهانی رسید و به عنوان یکی از موزه‌های جامع در سراسر جهان شناخته شد.