این سایت به معرفی فیلم‌های بسیار وحشتناک می‌پردازد و اطلاعاتی در مورد این گونه فیلم‌ها و هنرپیشه‌های آنها به کاربران ارائه می‌نماید. هم‌چنین امکان ارتباط با دیگر علاقه‌مندان به تماشای فیلم‌های ترسناک در سایت وجود دارد.