این سایت مربوط به طالع‌بینی است که طالع‌بینی افراد را به صورت روزانه ، هفتگی و رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهد. هم‌چنین به معرفی کتاب‌های طالع‌بینی پرداخته و امکان ارسال اطلاعات موجود در سایت ، توسط پست الکترونیکی امکان‌پذیر می‌باشد و سایت‌های مربوطه در این زمینه را معرفی می‌نماید.