این شبکه مربوط به یک سایت طالع‌بینی از روی ستاره‌ها است که طالع‌بین آن لیلی فکتز می‌باشد و این سایت به صورت ماهیانه به روز می‌گردد. هم‌چنین به آموزش طالع‌بینی از روی ستاره‌ها می‌پردازد و اطلاعاتی در این زمینه در اختیار کاربران قرار می‌دهد.