این سایت به ارائه‌ی کارت‌های تبریک و کادوهای تبلیغاتی مانند: لیوان‌های آب‌خوری ، دستمال کاغذی و نمونه‌هایی مانند این می‌پردازد. هم‌چنین بخش‌های مختلف این سایت را معرفی می‌نماید.