این سایت یک شبکه‌ی اطلاعاتی است که به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی نگهداری از گل‌ها و گیاهان خانگی و مبحث باغبانی می‌پردازد. این سایت به شما می‌آموزد ، چگونه از گیاهان و گل‌های باغچه‌ی خود نگهداری نمایید و در جهت حفظ و نشاط آنها بکوشید. شما می‌توانید اطلاعات مفیدی را از طریق این سایت به دست آورید. هم‌چنین شما را تشویق می‌نماید تا سؤالات خود را در این زمینه بپرسید و پیشنهادات خود را در مورد تغییرات و پیشرفت‌های مهم درباره‌ی رشد و نمو گیاهان ارائه نمایید.این سایت به صورت ماهیانه و رایگان ، اخبار و اطلاعات لازم در مورد مسائل باغبانی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.