این سایت به ارائه‌ی خدماتی از جمله: ارائه‌ی اخبار ، اطلاعاتی در مورد آب و هوای محلی ، کانال‌های خرید و ورزش می‌پردازد. هم‌چنین دارای یک بخش سرگرمی می‌باشد که بیش از ۴۷ فیلم در آن موجود است.