این سایت تولد افراد معروف و مشهور را به شما نشان می‌دهد. شما می‌توانید تاریخ تولد افراد مشهور را در این سایت خوانده و با تاریخ تولد خود مقایسه کنید و یا اینکه بدانید چه شخصیت‌های مهمی هم‌زمان با روز تولد شما به دنیا آمده‌اند. هم‌چنین این سایت تولد افراد بزرگ را در تاریخ روز نشان می‌دهد و شما می‌توانید بفهمید شخصیت‌های معروف در چه روزی به دنیا آمده‌اند. در این سایت کارت پستال‌هایی به مناسبت سال روز تولد طراحی گردیده است که می‌توانید آنها را به دلخـواه خود انتـخاب نـموده و بـه صورت رایگان برای دوستان خود ارسال نمایید.