این مرکز یک سایت سرگرمی است که تفریحاتی از قبیل: فیلم‌ها ، برنامه‌های تلویزیونی ، موزیک و موسیقی را به کاربران ارائه می‌نماید.