این سایت مربوط به انجمن نقاشان تزئینی است که در سال ۱۹۷۲ به منظور ایجاد انگیزه در افراد و تشویق آنها در نقاشی‌های تزئینی تأسیس گردید. با مراجعه به این سایت ، این مرکز بدون توجه به سطح مهارت ، شما را در زمینه‌ی کشیدن نقاشی‌های بهتر و جالب‌تر یاری می‌نماید. نقاشی تزئینی نوعی هنر است که در آن از تکنولوژی‌های خاصی در تزئین نقاشی‌ها استفاده می‌شود. آموزش این نمونه از نقاشی‌ها توسط سایت فوق امکان‌پذیر می‌باشد و شما می‌توانید از مجلات موجود در این زمینه استفاده نمایید.