این سایت در سال ۱۹۹۸ به‌‌وسیله‌ی گروهی از مردم که به ستاره‌شناسی تاروت و هنر پیش‌گویی علاقه‌مند بودند تأسیس گردید. پیش‌گویی‌های این سایت آکنده از صداقت ، عشق و تمام کیفیت‌هایی است که شما از یک طالع‌بین انتظار دارید ، می‌باشد.اطلاعات این شبکه به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. هم‌چنین امکان درک شخصیت فرد متقابل در روابط عشقی نیز از این طریق مهیا می‌گردد.