این سایت ، یک سایت طالع‌بینی از روی حرکت ستاره‌ها می‌باشد که به صورت روزانه در اختیار کابران قرار می‌‌گیرد. هر فردی با کلیک کردن بر روی برج فلکی مربوط به زمان تولد خود می‌تواند ، طالع روزانه‌‌ی خودرا در این سایت مشاهده نماید. هم‌چنین این سایت به معرفی سایت‌های دیگری که در زمینه‌ی ستاره‌شناسی و طالع‌بینی از روی ستاره‌ها فعالیت دارند ، می‌پردازد.