این سایت متعلق به کسانی است که از خندیدن لذت می‌برند ، سرشار از کارتون‌های خوب و قطعات خنده‌دار است. هم‌چنین به معرفی سایت‌های جوک و خنده‌دار دیگر نیز می‌پردازد.