این سایت یک شبکه‌ی کمدی است و دارای جوک‌ها ، تصاویر خنده‌دار و مضحکی است که موجبات شادی و تفریح کاربران را فراهم می‌سازد. هم‌چنین امکان افزودن مطالب جالب و جوک در این سایت موجود می‌باشد.