این سایت محل ارائه‌ی سرگرمی‌های شبکه‌ی اینترنتی در زمینه‌ی سبک و شیوه‌ی سیرک می‌باشد که به معرفی این هنر و ترکیب آن با کمدی کلاسیک می‌پردازد. با دنبال کردن صفحات این شبکه سفری به دنیای هنر و جادو خواهید داشت و اطلاعاتی در زمینه‌ی رقاصان ، آکروبات‌کاران و مباحثی از این قبیل به دست می‌آورید.