این سایت یکی از نخستین سیرک‌های استرالیایی است که به معرفی و اعلام خصوصیات سیرک‌بازان معروف بین‌المللی و استرالیایی می‌پردازد و اطلاعات مفیدی در این زمینه در اختیار کاربران سایت قرار می‌دهد.