این سایت مخصوص فیلم‌های کارتونی است و به ارائه‌ی فیلم‌هایی که از بازیگران ، نویسندگان و تهیه‌کنندگان ماهر فیلم‌های کارتونی است ، می‌پردازد و آنها را به نمایش می‌گذارد. در این سایت امکان ابراز عقیده و نظرسنجی وجود دارد.