این سایت مربوط به انجمن کتاب‌فروشان امریکا می‌باشد. شما با عضویت در سایت فوق از جدیدترین اخبار و اطلاعات موجود در خصوص کتاب‌هایی که اخیراً به چاپ رسیده‌اند و نیز ناشرین این کتاب‌ها مطلع می‌شوید. این سایت به شما کمک می‌کند که کتاب‌‌های مورد نظر خود را در سطح دنیا جستجو نموده و نسبت به خریداری آنها از طریق اینترنت اقدام نمایید.