این سایت شما را در امر خریدوفروش اتومبیل یاری می‌نماید. در این سایت به طور متوسط ، روزانه ۱۰۰ ماشین و خودروی شخصی به مزایده گذارده می‌شود. اگر زمان کافی برای فروش خودروی خود ندارید ، با این سایت در تماس باشید. شما می‌توانید از طریق این سایت آگهی‌ها و تبلیغات خود را در مجموعه قرار دهید و پس از بررسی ، اطلاعات موجود را ظرف مدت ۲۴ ساعت در دسترس کاربران قرار می‌دهد. هر آگهی یا تبلیغ به صورت رایگان به مدت ۱۴ روز در مجموعه می‌ماند.