اگر به دنبال اطلاعاتی برای درست کردن باغچه‌ی شخصی خود هستید ،این سایت انتخاب مناسبی خواهد بود. سایت مذکور در سال ۱۹۹۶ طراحی گردید و به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی باغبانی می‌پردازد. اطلاعات این سایت نیازهای شما را در زمینه‌ی باغبانی رفع می‌نماید و پاسخ‌گوی سؤالات شما در این زمینه می‌باشد. کارشناسان این مجموعه شما را با لیست گیاهان آشنا می‌سازند و به افزایش آگاهی شما درباره‌ی گیاهان و کار باغبانی کمک می‌کنند. این سایت به شما سایت‌های مرجع را در این زمینه معرفی می‌نماید. شما می‌توانید از این طریق ، کلیه‌ی گیاهان دلخواه خود را بیابید و نحوه‌ی مراقبت از آنها را بیاموزید.