این سایت مربوط به طالع‌بینی ستاره‌ها توسط سوزان میلر است که به پیش‌گویی از روی ماه تولد شما و صور فلکی می‌پردازد. هم‌چنین به پیش‌بینی حوادث هزاره‌ی جدید و سال ۲۰۰۲ پرداخته و کتاب‌های منتشره در این زمینه را به کاربران ارائه می‌نماید.