این سایت متعلق به کارخانه‌ای است که تصاویر متحرک یا انیمیشن ارائه می‌نماید و بیش از ۲۰۰ هزار تصویر انیمیشن در آن موجود می‌باشد که کاربرد آن در طراحی صفحات شبکه (وب) و آدرس Email شما می‌باشد. این امکانات به صورت رایگان و با طبقه‌بندی موضوعی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.