این سایت به تجلیل از بهترین و برجسته‌ترین فیلم‌های امریکایی می‌پردازد و ضمن نقد و بررسی فیلم‌ها و فیلم‌سازان و اطلاعاتی را در این خصوص ارائه می‌نماید.