این سایت امکان دسترسی به بازی‌های متنوعی را در اختیار کاربران قرارمی‌دهد که لیست آنها در سایت موجود می‌باشد و کاربر با کلیک کردن بر روی فهرست یاعنوان بازی ، می‌تواند بازی نماید. از جمله بازی‌های این سایت بازی‌های ورزشی و جنگیمی‌باشد.