این شـبکه یک سایـت جـدول است که با ورود به این سایت به جدولی با شرح انگلیسی برمی‌خورید. علاقه‌مندان می‌توانند برای حل جدول‌های انگلیسی به این سایت مراجعه نمایند.