این سایت نیزیک‌سایت‌طالع‌بینی از روی ستاره‌ها می‌باشد که به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و به صورت روزانه ، ماهیانه و هفتگی به چشم می‌خورد و امکان دریافت طالع‌بینی روزانه توسط Email برای کاربران وجود دارد. ضمناً در این سایت دو نوع طالع‌بینی تاروت و چینی وجود دارد.