این شبکه یک سایت طالع‌بینی رایگان و بدون شارژ است که قبل از ساعت ۳۰: ۸ صبح هر روز تغییر نموده و طالع مربوط به روز بعد را برای شما بیان می‌کند. این سایت امکان دسترسی روزانه ، هفتگی ، ماهیانه و سالانه به طالع‌بینی را به شما خواهد داد. هم‌چنین در طالع‌بینی هفتگی چگونگی روابط خانوادگی ، روابط عشقی ، فرصت‌های شغلی ، دوستان و پولی را به کاربران ارائه می‌نماید و به توصیه‌های عشقی می‌پردازد. در این شبکه خدماتی چون ، امکان تماشای فیلم‌های کارتونی و دسترسی به کارت‌های تبریک ارائه می‌گردد.