این سایت متعلق به کتابخانه‌ی پزشکی تخصصی (Welch) است. در این بخش می‌توانید از مقالات ، کتاب‌ها و مجلات متعدد پزشکی که در این کتابخانه موجود است استفاده نمایید و از تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های مربوط به شاخه‌های مختلف علوم پزشکی بهره‌مند گردید. این کتابخانه آرشیوی از کتابخانه‌ها و نشریه‌های پزشکی موجود را ارائه می‌دهد و مراکزی که می‌توان آنها را تهیه کرد معرفی نموده و هم‌چنین قیمت‌های هر یک را ذکر می‌نماید.