این سایت به معرفی بازی کریکت می‌پردازد و اطلاعات کاملی در خصوص این بازی به کاربران ارائه می‌نماید و هم‌چنین قوانین موجود در این بازی را بیان نموده و چگونگی بازی را نشان می‌دهد. این بازی بیش از ۲۵۰ سال در سراسر دنیا قدمت دارد ولی کلوپ مربوط به این ورزش اولین بار در سال ۱۷۸۷ تأسیس گردیده است.