تمام افرادی که از نوعی بیماری در داخل و خارج از ایران رنج می‌برند می‌توانند از این شبکه‌ی اطلاع‌رسانی استفاده نمایند. اهداف این شبکه عبارتند از: فراهم آوردن فهرست جامعی از انواع بیماری‌ها ، روش‌های درمانی ، بیمارستان‌ها و کلینک‌های معتبر و نام‌پزشکان متخصص همراه با مراکز فعالیت‌های آنها در ایران و تهران. ارائه‌ی پیشنهادات و اطلاعات لازم به پزشکان و دانشجویان این رشته به منظور افزایش اطلاعات آنها به صورت رایگان و برخوردار شدن آنها از آدرس‌های الکترونیکی و شبکه‌های علمی و تخصصی در اینترنت به صورت بین‌المللی و جهانی.