این سایت متعلق به موسسه‌ی پزشکی هسته‌ای در جهان می‌باشد. این سازمان علمی جهت ارتقاء سطح علم تکنولوژی و کاربرد علم پزشکی هسته‌ای تأسیس گردیده است. در این بخش مطالبی در مورد پزشکی هسته‌ای ، انجمن مربوط به آن ،فعالیت‌های انجام شده توسط اعضاء این سازمان ، چگونگی تحصیل در این رشته‌ی تخصصی ، مقالات و مطالب علمی ارائه شده است.