این سایت به طور تخصصی به بحث و بررسی ۲۱ دارو که تحقیقات زیادی بر روی آنها صورت گرفته و کاملاً از نظر پزشکی تأیید شده می‌پردازد و مطالب متعددی را در رابطه با داروهای دیگر ارائه می‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این شبکه ، بیماری خود را مطرح کرده و متناسب با آن داروهای تجویز شده توسط متخصصان و پزشکان حرفه‌ای را دریافت نمایند.