این سایت به افراد سیگاری کمک می‌کند تا موفق به ترک سیگار شوند. در ضمن از افرادی که در حال ترک کردن بوده و یا آن را به طور کلی کنار گذاشته‌اند دعوت به عمل آورده تا مراحل ترک سیگار را به علاقه‌مندان توضیح دهند و عملکرد خود را در این مرحله‌ی نسبتاً دشوار شرح داده و افراد سیگاری را تشویق به ترک سیگار نمایند.در این بخش اطلاعاتی در مورد این شبکه و فعالیت‌های آن گزارش شده است و علاقه‌مندان می‌توانند از این اطلاعات برخوردار گردند و نظرات و شیوه‌های مورد نظر خود را در زمینه‌ی کمک به افراد سیگاری ارائه نمایند.