اطلاعات مربوط به جراحی پلاستیک و زیبایی در این سایت جمع‌آوری شده و ارائه داده می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت با مجلات ،مقالات ، کتابخانه‌ها ، نشریه‌ها ، کنگره‌ها ، همایش‌ها ، ارگان‌ها و مراکز خدماتی ،بهداشتی و پزشکی آشنا شده و از مطالب و اطلاعات موجود در این زمینه استفاده نمایند.