شبکه‌ی فوق در مورد مجله‌ی داروسازی حاوی مطالبی است که این مطالب شامل: اطلاعاتی در زمینه‌ی انواع بیماری‌ها و راه‌های درمان بیماری‌ها می‌باشد. در این بخش به پرسش‌هایی در زمینه‌ی داروهای گیاهی و طب سنتی پاسخ داده شده است و از طریق این شبکه می‌توان با شیوه‌ی نگارش ، نوشتن مطالب و فرمول‌های دارویی آشنا شد.