این سایت در مورد انجمن ملی داروسازی اطلاعات ارزنده‌ای را به‌کاربر می‌دهد. و فهرستی از مراکز داروسازی همراه با آدرس و خدمات ارائه‌دهنده‌ی هر یک در کشورهای متعدد موجود می‌باشد. در این سایت به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی در نقاط مختلف دنیا اشاره شده که به تدریس داروسازی مشغول هستند و هم‌چنین در این سایت با مطالبی در زمینه‌ی داروسازی ، مراکز داروسازی ، شرکت‌های داروسازی و کنفرانس‌های دارویی آشنا می‌شوید.