این سایت یک شبکه‌ی اطلاع‌رسانی در زمینه‌ی جدیدترین اخبار موجود در رشته‌ی ورزش دوچرخه‌سواری محسوب می‌گردد. اطلاعاتی که این سایت در اختیار کاربران قرار می‌دهد عبارتند از: اخبار و اطلاعات در زمینه‌ی مسابقه‌های و اطلاعاتی در خصوص دوچرخه‌سواران. تصاویر جالبی از دوچرخه‌سواران در این سایت موجود می‌باشدو لینک‌های مربوط به دوچرخه‌سواری معرفی شده‌اند.