هدف از تشکیل این سایت ارائه‌ی اطلاعات در زمینه‌ی استخوان درمانی در انگلستان می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت با شیوه‌های استخوان درمانی گردهمایی‌های برگزار شده در این زمینه ، مجلات منتشر شده ،تحقیقات صورت گرفته و متخصصین استخوان‌بندی و استخوان درمانی آشنا شوند. از برجسته‌ترین خصوصیات این شبکه این است که علاقه‌مندان اعم از بیماران و پزشکان می‌توانند با متخصصین حرفه‌ای ارتباط برقرار کرده و سطح اطلاعات خود را افزایش دهند و حتی نظرات و انتقادات خود را ارائه نمایند.