سایت فوق در رابطه با مرکز جدید پرستاری گزارش‌هایی می‌دهد و این مرکز هزار مقاله را در اختیار پرستاران قرار داده و آنها را از پیشرفت‌ها و فناوری‌های روز مطلع می‌سازد. در این سایت می‌توانید با کتابخانه‌ای که در آن مقالاتی درباره‌ی موضوعات جدید در زمینه‌ی پرستاری وجود دارد و پیشرفت‌های زیاد و گردهمایی که در این زمینه‌صورت گرفته است بیشتر آشنا شوید. پرستاران می‌توانند از طریق این سایت با امکانات و فرصت‌های شغلی مراکز پرستاری آشنا شده و از آنها به بهترین نحو استفاده نمایند.