این شبکه مربوط به فعالیت‌ سازمان‌هایی می‌باشد که سرویس‌هایی را به طور بین‌المللی و ناشناخته در زمینه‌ی داروهای آرام‌بخش ارائه می‌دهد. این شبکه اطلاعاتی در زمینه‌ی مقالات و مجلات پزشکی گزارش می‌دهد.