این سازمان علمی به معرفی شیوه‌های درمانی براساس تحقیقات قوی و ارزنده‌ای که انجام داده می‌پردازد و به درمان بیماری‌های روانی کمک شایانی می‌نماید. بیان تاریخچه‌ی دقیق و جامعی از بیماری‌های روانی و اختلالات شایع آن ، بررسی انواع ناراحتی‌های روانی ، امکان تحقیق و بررسی مطالب مربوط به اختلالات روانی ،معرفی شبکه‌ها و سازمان‌های اینترنتی متعلق به این سازمان ، ارائه‌ی اطلاعات در مورد داروهای مورد استفاده و تأثیر آنها در درمان و کنترل بیماری‌ها و امکان برقراری ارتباط با متخصصین بیماری‌های روانی ، از دیگر کمک‌های این سازمان برای درمان بیماری‌های روانی محسوب می‌شود.